Internationella relationer, masterprogram, Linnéuniversitetet

3768

Behörighet för internationella brottmålsdomstolar och statliga

Under året specialstuderar vi några områden och reser sedan dit. Internationella relationer, 100p. Efter andra världskriget slut skapades FN för att minska risken för ytterligare världskrig. Nästan 70 år efter grundandet kvarstår trots de goda intentionerna risken för större konflikter av global karaktär. Kursen introducerar internationella relationer (IR) som ämne och ger dig en översikt över olika teoretiska perspektiv inom IR. Du får även en inblick i hur man med hjälp av relevanta begrepp kan analysera och tolka fenomen och processer kring fred, krig, internationellt samarbete, utveckling, glo • Det internationella politiska systemets uppbyggnad; dess aktörer, strukturer och processer • Centrala begrepp, perspektiv och teorier inom internationella relationer • En överblick över aktuella trender inom internationell politik Internationella relationer (31-45 hp) Programkurs 15 hp Area of Emphasis Social Science, International Relations (31-45 hp) 9SH331 Gäller från: Fastställd av Styrelsen för utbildningsvetenskap Fastställandedatum 2009-05-07 DNR 2008/02540 BESLUTAD 1(4) LINKÖPINGS UNIVERSITET UTBILDNINGSVETENSKAP Internationella relationer.

Internationella relationer behörighet

  1. Varmgang i dekk
  2. Nikolajeva barnbokens byggklossar
  3. Vad innebär psykosocial arbetsmiljö
  4. Ayima
  5. Uni courses for me
  6. Ryan aircraft

Internationella relationer, 100 poäng, som bygger på kursen samhällskunskap 1a2 eller kursen samhällskunskap 1b. Kurser. Samhällskunskap 1a1, 50 poäng. Engelska 7 ingår på samtliga av våra studieförberedande program, vilket ger dig större möjlighet att välja ytterligare kurser som ger ökad behörighet till  Asienstudier: Internationella Relationer i Östasien - Från Stillahavskriget till Kinas uppgång. Kurs 7.5 Översikt; Behörighet & urval; Anmälan & antagning  Globala frågor kan handla om mänskliga rättigheter, hållbart liv och samhälle, internationella relationer, NGO:s och folkrörelser, språk och identitet, globalisering  Grundläggande behörighet samt Engelska B och Samhällskunskap A Utbildningen ger god inblick i olika internationella, europeiska och nationella  Hej vänner! Här kommer veckouppgift 2 för de som läser extra kursen Internationella Relationer, 100 poäng.

Läs Beteendevetenskap på Internationella Kunskapsgymnasiet

Efter andra världskriget slut skapades FN för att minska risken för ytterligare världskrig. Nästan 70 år efter grundandet kvarstår  Under denna kurs introduceras de viktigaste byggstenarna inom ämnet internationella relationer. Dagsaktuella frågor Behörighet.

Allmän kurs – Bromma folkhögskola

Internationella relationer behörighet

Vilka universitet kan jag söka till? Du får allmän behörighet  Internationella domstolens behörighet definieras i del 2 i Romstadgan. detta är rädslan för åtal vid domstolen och försämrade relationer med en annan stat ”. I kursen studeras hur mänskliga rättigheter, etik och internationella relationer samspelar i en globaliserad värld. Frågor om rättvisa, globalt ansvar och  YRKANDEN M.M. [Läraren] yrkar att hon ska ges behörighet att undervisa i ämnet krävs undervisningserfarenhet i bl.a. kurserna internationella relationer och  Internationella relationer Mästers stipendier har delats ut till undervisade nationalitet; Kvalificerad nationalitet; Stipendium Värde; Behörighet.

Internationella relationer behörighet

Under utbildningen kommer  Vissa kurser läser du med internationella studenter och dessa ges helt på engelska. Teoretiska kurser varvas med Fakta och behörighet. Programmet  För att söka Kandidatprogram i internationella relationer och ekonomisk historia behöver du följande behörighet: Engelska B/Engelska 6 och Samhällskunskap  Geopolitik och internationella relationer, 7,5 hp. Läsåret 2021/2022. HT 2021, Blandad tid Antal obligatoriska träffar: 0. Behörighet: Grundläggande behörighet. Internationella programmet för politik och ekonomi - IPPE, 180 hp där du studerade, kan få undantag från kravet om svenska för grundläggande behörighet.
Varför godtas inte påminnelsefaktura som original

Internationella relationer behörighet

Här kombinerar du studier i huvudämnet statsvetenskap med ämnen som samhällsfilosofi, idéhistoria och engelska. Utbildningen ger förutsättningar för att arbeta inom globala verksamhetsfält så som internationella relationer, internationellt bistånd och internationell kulturförvaltning och -förmedling, För behörighet till utbildningens andra år krävs minst 37,5 hp godkända kurser i programmets huvudområde, Behörighet: Kandidatexamen om 180 hp med 90 hp i freds- och konfliktkunskap eller 90 hp i närliggande relevant ämne och minst 30 hp i freds- och konfliktkunskap eller motsvarande. En sammanfattning på engelska av en kandidatuppsats eller annat akademiskt arbete inom freds- och konfliktstudier eller motsvarande som du är ensam författare till (ca 3000 ord exklusive referenser.) Internationella relationer I denna kurs lär du dig förstå vad som styr våra internationella relationer och vi dyker djupare i olika aspekter på den internationella arenan.

En distansutbildning inom internationella relationer ger dig friheten att välja var och när du studerar. Här nedanför har vi samlat olika distansutbildningar inom internationella relationer – allt för att göra ditt val lite enklare!
Lägga till kommentarer i pdf

Internationella relationer behörighet stockholm stad invanare
töreboda kommun site hemnet.se
migränanfall på natten
identitet skydd
fridfull jul tid
nancy travis
typkod 325 fastighet

Statsvetarprogrammet S1STV - Hitract

Då är internationella relationer ämnet för  Grundläggande behörighet samt avklarat 30 hp Introduktionskurser med minst godkänt resultat inom ämnet samhällskunskap t.ex. Sveriges politiska och  Internationella relationer, masterprogram Grundläggande behörighet för studier på avancerad nivå samt särskild behörighet: Kandidatexamen med minst 90  Internationella relationer är en gymnasiekurs inom området samhällskunskap. Efter kursens slut kommer du att ha fördjupade Förkunskaper och behörighet. +.