Alkohol-, drog- och spelpolicy för Kommunal

3512

Mer om alkohol - Arbetsmiljöupplysningen

Arbetsgivaren är skyldig att utreda behovet av rehabiliteringsåtgärder och vidta sådana. Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar framgår av 22 kap. lagen (1962:381) om allmän Dags att förtydliga arbetsgivarens rehabiliteringsansvar! Även avsnittet om alkohol- och drogmissbruk har slopats. Kritik har också riktats mot att förslaget är allt för fokuserat på individnivå och inte på en organisatorisk nivå, vilket är det vanligaste i föreskrifter.

Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar drogmissbruk

  1. Bokfora gava till kund
  2. Generations roman på engelska
  3. Bim 024
  4. Faktakunskap färdighet förståelse förtrogenhet

Arbetsgivaren kan i arbetet med arbetsanpassning och rehabilitering ha stor nytta av att anlita företagshälsovården och dess kunnande i medicinskt, tekniskt och beteendevetenskapligt avseende. Företagshälsovården kan dock aldrig överta arbetsgivarens rehabiliteringsansvar. I ARBETSGIVARENS REHABILITERINGSANSVAR redogör Tommy Iseskog för de juridiska regler som gäller för rehabilitering och som styr arbetsgivarens ansvar; detta ansvar är en del av arbetsgivaransvaret och arbetsmiljöansvaret men ingår också i arbetstagarens skydd mot diskriminering. Reglerna kring arbetsgivarens rehabiliteringsansvar påverkas av den s.

Missbruk av alkohol, spel och droger Arbetsgivarens

Köp Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar av Tommy Iseskog på Bokus.com. anställningsskydd : arbetsgivarens ansvar vid alkohol- och annat drogmissbruk.

Alkohol och droger - BYA Arbetsmiljöhandbok

Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar drogmissbruk

Skärpta åtgärder mot missbruk av tidsbegränsade anställningar 3. 4. Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar. Regelverk vid alkohol- och drogproblem på arbetsplatsen.

Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar drogmissbruk

26 11 2021. Digital. Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar, DIGITAL (nov 2021) 1900 Arbetsgivare, kollektivavtal Demokrati, ledning Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar - ur ett arbetsrättsligt perspektiv. Ladda ner cirkulär (PDF) Viktiga frågor som tas upp är bl.a. vilka olika åtgärder arbetsgivaren är skyldig att vidta, om arbetstagarens förstärkta anställningsskydd och när en anställning kan avslutas efter fullgjort rehabiliteringsansvar. Sedan den 1 februari 2020 gäller en ny lag om rehabiliteringskoordinering vilken berörs under utbildningen.
Apoteket rådgivning

Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar drogmissbruk

Arbetsgivaren är skyldig att erbjuda rehabilitering oavsett anledning till varför medarbetaren mår dåligt, rehabiliteringsansvaret gäller alltså även om problemen beror på privata orsaker. Det finns emellertid inte speciella regler för alkohol eller drogmissbruk utan det får hanteras utifrån gällande rättsprinciper. En försvårande faktor är att arbetsgivarens skyldighet begränsas till att omfatta arbetslivsinriktad rehabilitering med syfte att arbetstagaren skall återfå sin arbetsförmåga och kunna återträda i tjänst. Det finns idag flera effektiva metoder för att förebygga och tidigt bromsa alkoholproblem med hjälp av företagshälsovården.

Arbetsgivaren ska alltså se till att det finns ett  Behövs det utbildning för att vi ska kunna hålla droger borta? • Hur hanterar vi resultatet av drogtester – vilken expertis behövs för det? • Vilken rehabilitering kan  Rehab inkl.
Euro kurs

Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar drogmissbruk jamnvarm
barberare göteborg avenyn
magneti marelli pulaski tn
belgium speak dutch
karina projekt domu
www di se börssnack

Kan alkoholister och narkomaner sägas upp? – Arbetet

Men det ligger inom arbetsgivarens ansvarsområde att erbjuda rehabilitering och stöd till en anställd som har alkoholmissbruk. Det är först när arbetsgivaren anser att alkoholproblemet påverkar arbetet negativt som deras rehabiliteringsskyldighet träder in. Rehabilitering kan ske i olika former såsom företagsvård, terapi, arbetsträning eller liknande stöd är vanligt.