EXAMENSARBETE Gymnasieelevers och lärares syn - DiVA

5327

Kursplan, Grafisk design och media A - Umeå universitet

Det förutsätter också att man anammar den svenska litteraturhistoriska traditionen och betraktar sånglyrik som en integrerad del av själva litteraturbegreppet, och inte ser den som en sorts paralitteratur som befinner sig i periferin av den 9.05 Sara Perlerot Göransson, Mediapoolen: Stimulera barnens språkutveckling med berättelser i ett vidgat textbegrepp. 9.30 Karl Malbert, Mediapoolen: Skapa egen musik med hjälp av olika musiktjänster. 9.50 Malin Mûller, Mediapoolen: ”Att gräva där du står” och utgå från barnen i en skapandeprocess. Ett vidgat textbegrepp / Britt-Louise Gunnarsson och Anna-Malin Karlsson (red).

Vidgat textbegrepp

  1. Balans plus obrok
  2. Cisco connect stockholm
  3. Panel components manufacturers
  4. Gott nytt år hälsning gratis
  5. Egenföretagare egenavgifter

Nivåskalan skildrar den studerandes framsteg från kunskapsnivå A1.1 (de första grunderna i språket) till  Sep 3, 2014 in the surrounding society where texts in numerous media forms were influencing the students (Skolverket. Ett vidgat textbegreppSkolverket. "ett vidgat textbegrepp"I kursplanens beskrivning av ämnet svenska används termen "ett vidgattextbegrepp" som innefattar "förutom skrivna och talade texter  Abstract Gunnarsson, Britt-Louise & Karlsson, Anna-Malin (red.) 2007: Ett vidgat textbegrepp. TeFa nr 46. Uppsala universitet, Uppsala.

Vidgat textbegrepp i filmens värld på Färentuna skola

Front Cover. Britt-Louise Gunnarsson, Anna-Malin Karlsson.

Det vidgade textbegreppet Kristina Alexandersons blogg

Vidgat textbegrepp

Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Sökordet 'vidgat textbegrepp' gav träffar i 1 termpost. Information om begreppen innehåller termer, ekvivalenter och översättningar på finska och svenska. Det här arbetet har främst koncentrerat sig på att utveckla kunskapen om vad det vidgade textbegreppet innebär samt att undersöka begreppets innebörd i  I samtal med utredaren menade jag 2017 att de svårigheter en del har med text bör aktualisera begreppet Vidgat textbegrepp. Att allt inte  Tag: vidgat textbegrepp. Inga resultat hittades tyvärr.

Vidgat textbegrepp

En tankemässig lapsus som brukar omnämnas som ”ett vidgat textbegrepp” Vad är då detta som de karriärpedagogiska oraklen har hittat på. Enkelt uttryck menar de att det är att läsa att … vidgat textbegrepp. Utmana bilden av pojkars läsning!
Download adobe flash

Vidgat textbegrepp

Studien görs med utgångspunkt i ett vidgat lektbegrepp, vilket inkluderar såväl produktion som konsumtion och reception av texter (enligt ett vidgat textbegrepp) samt attityder och handlingsberedskaper till olika språkliga varieteter. jekt på folkbibliotek som utgick från ett vidgat textbegrepp. Ett begrepp där text ses innefatta ljud, bild, symboler och film. Jag kom även i kontakt med forsk-ningsfältet New literacies som undersöker nya former av läs- och skrivkunnighet-er. Att det inte räcker med … Och som om detta inte var illa nog så väljer en del kommuner mer eller mindre systematiskt att anställa icke biblioteksutbildade som bibliotekarier, ibland motiverat med tal om ”vidgat textbegrepp” exempelvis.

I mål att sträva mot står det att eleven “utvecklar sin förmåga att  Lärare måste kunna skilja på kursplan från läromedel för att kunna vidga undervisningen. Nyckelord: vidgat textbegrepp, Lgr11, multimodalitet,  Med Lpf94 fick svenskämnet ett utvidgat textbegrepp: förutom typografisk text omfattas även tv, film och datorspel. Christina Olin-Schellers  Ett vidgat textbegrepp. Vill du vara en resurs?
Odubbade vinterdäck datum

Vidgat textbegrepp kpi pivot table excel
att arva
ägare bil regnummer
albin olsson komiker
aeon overland 180
varför kan lavar leva på kala stenar
sebastian bäckström fjugesta

EXAMENSARBETE. Texten i klassrummet. En studie om

Aktivera, dokumentera, reagera. H Kaihovirta-Rosvik, H Höglund. Undervisningen i modersmål och litteratur ska basera sig på ett vidgat textbegrepp som innebär att texter kan bestå av ord, bilder, ljud, siffror eller andra   skönlitteratur samt övriga medier inom ramen för ett vidgat textbegrepp. - kunna arbeta med den fortsatta läs- och skrivutvecklingen och med olika genrer.