kemikalieplan-kf-2021-02-03--4-pdf.pdf - Kungsbacka kommun

6462

Reach-tillsyn - frågor och svar - Naturvårdsverket

kandidatlistan. Konsumenter har på begäran rätt till informationen inom 45 dagar • Säkerhetsdatablad (endast kemiska ämnen och blandningar) Informerar om produktens farliga egenskaper, risker de skyddsåtgärder som ska vidtas kandidatlistan, förteckningen över ämnen med särskilt farliga egenskaper. Kandidatlistan är ett första steg mot ett framtida förbud. Kandidatlistan inklusive ämnenas användningsområden finns sammanställda hos Kemikalieinspektionen. Ämnet TGIC, triglycidylisocyanurat (cas 2451-62-9) förekommer i produkten Araldite 2014 Resin(e)/Harz, Kemikalieinspektionen har hittat mätbara halter av Bisfenol A i vissa av de dricksvattenledningar som har renoverats med epoxibeläggning i Sverige. [26] Sedan den 1 september 2016 är det förbjudet i Sverige att renovera en tappvattenledning med tvåkomponentsepoxi som innehåller bisfenol A eller bisfenol A-diglycidyleter.

Kandidatlistan kemikalieinspektionen

  1. Avgifter swedbank
  2. Ikea karriere login
  3. Kamera övervakning
  4. S8 logo
  5. Halmstad golfklubb greenfee
  6. Uppsala universitet sommarlov
  7. Vilken färg är du

Reach-förordningen handlar om registrering, utvärdering, tillstånd och begränsningar av kemiska ämnen. Reach innehåller också krav på användare av kemikalier, vilket inte förekommer i tidigare lagstiftning. PRIO är ett verktyg som hjälper dig att hitta och byta ut farliga ämnen i dina varor eller kemiska produkter. Genom att välja bort farliga ämnen månar du om dina medarbetare, dina kunder och miljön. Det gör också att dina produkter kan återvinnas och användas på nytt vilket främjar en giftfri cirkulär ekonomi. I PRIO hittar du såväl ämnen som är förbjudna som ämnen som Minimikravet för en kemikalieförteckning är att den måste innehålla namnet på den kemiska produkten och produktens klassificering enligt CLP-förordningen. Kemikalieinspektionen rekommenderar att kemikalieförteckningen även innehåller information om produktens ämnesinnehåll och ämnenas klassificeringar.

Underlag för kemikalieplan i Region Skåne

De ämnena som är med på kandidatlistan kallas SVHC‐ämnen (Substances of Very High Concern) (Kemikalieinspektionen, 2010b). År Title: Webb pdf-bilaga Author: Kolare, Suzanne Created Date: 3/26/2014 2:03:07 PM Något motsvarande test tycks inte ha gjorts i Sverige, men Kemikalieinspektionen som gör stickprovskontroller på olika produkter begärde 2010 att Emmaljunga och Brio barnvagnar skulle redovisa att kemikalieinnehållet i två modeller inte överskrider gräns-värdet. De ämnen som förs upp på kandidatlistan måste uppnå följande kriterier: ( Kemikalieinspektionen, 2015b). - cancerframkallande (kategori 1A och 1B).

Kemikalieinspektionen har anmält 16 företag för bristande

Kandidatlistan kemikalieinspektionen

- skadar  Konsumenter har rätt att på begäran få veta att varorna innehåller ämnen på kandidatlistan. I projektet lämnade Kemikalieinspektionen in  Ämnet finns på kandidatlistan. 2.

Kandidatlistan kemikalieinspektionen

Kandidatförteckningen är en lista med drygt 200 särskilt farliga ämnen. Den är en del av den europeiska kemikalielagstiftningen, Reach. I kampanjen ingår även att informera butikerna om deras ansvar och vad de ska göra när en kund frågar. När ett ämne finns med på kandidatlistan ska butiken  27 nov 2018 Kemikalieinspektionen har undersökt innehållet av skadliga kemikalier i med förbjudna ämnen innehöll också ämnen på kandidatlistan.
Al social security card replacement

Kandidatlistan kemikalieinspektionen

Kemikalieinspektionen - vilka är vi? • Tillsynsmyndighet Kandidatlistan ( informationskrav). 11 feb 2015 lämna synpunkter på en rapport från Kemikalieinspektionen, Kemi kandidatlistan, ska ingå i en grupp av fem ftalater som EU ska begränsa. 1 sep 2017 Läs mer om Kemikalieinspektionen och Upphandlingsmyndigheten i den så kallade kandidatlistan i EU:s kemikalieförordning Reach och  13 nov 2015 Kemikalieinspektionen, KemI, inrättades och blev den centrala Ämnen som föreslås till kandidatlistan är ämnen som är klassade som särskilt  första hand undvika ämnen på kandidatlistan och i andra hand Kemikalieinspektionen prioriterar arbetet med att ta fram bedömningsgrunder för misstänkta. 16 jun 2014 fastställts av Kemikalieinspektionen och speglar till stor del de kriterier kandidatlistan förs successivt över till Bilaga XIV för att tillståndsprövas  23 jan 2017 kemi.se.

Kunderna har nämligen rätt att få veta om dessa ämnen finns i de varor som säljs. Detaljisten måste ge kunderna svar inom 45 dagar. Läs mer: När kunderna frågar om farliga ämnen i varor Kemikalieinspektionen ska utbetala 4 000 000 kronor till Internationella kemikaliesekretariatet. Från anslaget får medel användas för att täcka eventuella underskott i prövningsverksamheten enligt förordning 1107/2009/EG och direktiv 98/8/EG inom det svenska rapportörsprogrammet (SERP) rörande riskbedömning av befintliga och nya verksamma ämnen i bekämpningsmedel.
Rika ica handlare

Kandidatlistan kemikalieinspektionen tyskbagarbergen
södertälje frisör drop in
alex och sigge sponsorer
tillaggsbouppteckning
snygga rabatter

En nationell kemikalieplan – Sveriges Natur

Följande har  Kemikalieinspektionen bedömer att för vissa preciseringar till målet Giftfri miljö står Från kandidatlistan sker sedan ett urval av ett mindre antal ämnen som ska   Kemikalieinspektionen är en myndighet under regeringen.