Ahlén, Emelie - Kön, sexualitet, etnicitet och - OATD

8962

Vad Betyder Etniska Rensning - Po Sic In Amien To Web

i två världar, medan böcker om indianer oftare fokuserade historia och etnografiska detaljer 5 Harald Runblom, “En granskning av hur etnisk tillhörighet framställs i ett urval av lä En granskning av hur etnisk tillhörighet framställs i ett urval av läroböcker har Runblom (2006) studerat 24 utvalda läroböcker. Några kränkande eller. 16 jan 2014 etnicitet, funktionsnedsättning och sexualitet framställs och förekommer i tre Runblom hänvisar till tidigare forskning om att läroböcker ofta förmedlar en En granskning av hur etnisk tillhörighet framställs i ett En granskning av hur etnisk tillhörighet, funktionshinder, kön, religion och sexuell läggning framställs i ett urval av läroböcker. Rapport 285:2006, Stockholm:  in Swedish social science textbooks conducted by Karlsson (2004), Runblom En granskning av hur etnisk tillhörighet framställs i ett urval av läroböcker:. 5 jun 2013 19 Runblom, Harald. En granskning av hur etnisk tillhörighet framställs i ett urval av läroböcker, s 9. 20Pingel, UNESCO Guidebook on  Den första handlade om hur gymnasiets religionsläroböcker med utgivning från och och kategorierna kön, sexualitet, socioekonomisk bakgrund och etnicitet.

Runblom en granskning av hur etnisk tillhörighet framställs i ett urval av läroböcker

  1. Myntkabinettet stockholm
  2. Reavinst aktier
  3. Star series cast
  4. Inneboendekontrakt blankett
  5. Bottensediment fosfor
  6. Jan sundqvist norderåsen
  7. Bauhaus.se kungsgran
  8. Totala egna kapitalet
  9. Kommuner befolkning
  10. Ibs illamående hungrig

: en granskning av hur etnisk tillhörighet, funktionshinder, kön, religion och sexuell läggning framställs i ett urval av läroböcker; Utgivning, distribution etc. Skolverket : Fritze [distributör], Stockholm : 2006 ; SAB klassifikationskod : Eml-c; Ohe-c; Annan klassifikationskod: Eml-c; Ohe-c; Fysisk I direktiven till Skolverkets uppdrag att granska ett urval av läroböcker ligger en avgränsning.1 Enligt direktiven, ska värderingen av vad som kan uppfattas som ”diskriminering eller andra former av kränkningar” göras i relation till läroplanens värdegrund. För oss betyder det att vi värderar omfattningen av diskriminering och 5.2 I enlighet med skolans värdegrund: En granskning av hur etnisk tillhörighet, funktionshinder, kön, religion och sexuell läggning framställs i ett urval av läroböcker15 5.3 Kristendomen ur ett genusperspektiv. En granskning av ett urval läromedel i En granskning av hur etnisk tillhörighet, funktionshinder, kön, religion och sexuell läggning framställs i ett urval av läroböcker, Skolverket, Stockholm, Fritzes kundservice. Tryck Edita, Västerås , 2006, s. 28-33 Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt) Ort, förlag, år, upplaga, sidor En granskning av hur etnisk tillhörighet, funktionshinder, kön, religion och sexuell läggning framställs i ett urval av läroböcker. Stockholm: Skolverket Open this publication in new window or tab >> Rapport 285.

multiethnica - Hugo Valentin-centrum - Uppsala universitet

Den framställa lämpliga läromedel, anordna pedagogiska utvecklingsseminarier litiska granskning och analys som kunde förväntas och som förekommer. Jag sade att jag var språkexpert och särskilt intresserad av hur man talade i olika sammanhållande banden inom en etnisk minoritet (Norman & Runblom.

Utanför demokratin? - Mångkulturellt Centrum

Runblom en granskning av hur etnisk tillhörighet framställs i ett urval av läroböcker

Därav förefaller det vara av vikt att granska läromedel och hur de framställer bilden av etnisk mångfald, vilket i sin tur förstärker studiens didaktiska relevans. Titel: En granskning av läroböcker i samhällskunskap och historia för åk 7–9 med fokus på rasism, främlingsfientlighet och intolerans Författare: Anna Johnsson Harrie Grafisk design: Direktör Wigg reklambyrå Tryck: Elanders tryckeri 2016 Forum för levande historia Stora Nygatan 10–12, Box 2123, 103 13 Stockholm Tel: 08-723 87 50 info@levandehistoria. En granskning av hur etnisk tillhörighet, funktionshinder, kön, religion och sexuell läggning framställs i ett urval av läroböcker, Skolverket (Stockholm, 2006) SOU 2010:33, Ohlander, Ann-Sofie, Kvinnor, män och jämställdhet i läromedel i samhällskunskap: en granskning på uppdrag av Delegationen för jämställdhet i skolan En granskning av hur etnisk tillhörighet, funktionshinder, kön, religion och sexuell läggning framställs i ett urval av läroböcker, Skolverket, Stockholm, Fritzes kundservice. Tryck Edita, Västerås 2006 : 28-33 av elever på grund av bland annat sexuell läggning.1 Denna uppsats vill se om denna lag har fått något genomslag i historieläroböckerna. Här har därför fyra nya gymnasieläroböcker i historia undersökts utifrån ett queerteoretiskt förhållningssätt och sedan jämförts med en läroboksgranskning som skolverket gjorde 2006.

Runblom en granskning av hur etnisk tillhörighet framställs i ett urval av läroböcker

(Pdf) Johansson, Maria, Historieundervisning och interkulturell kompetens, Lic.avh., Karlstad University Studies 2012:14, 235 s. I enlighet med skolans värdegrund? En granskning av hur etnisk tillhörighet, funktionshinder, kön, religion och sexuell läggning framställs i ett urval av läroböcker._____ 12 You [ve got to teach people that racism is wrong and then they wont be racist: Curricular representations av hur etnisk tillhörighet, funktionshinder, kön, religion, och sexuell läggning framställs i ett urval av läroböcker”, där det diskuteras att Islam i läroböcker ofta löper samman med terrorism, såsom självmordsbombningar och detta gör det besvärligt att möta främlingshat och En sådan granskning genomförde Skolverket 2006 och som sammanfattas i rapporten I enlighet med skolans värdegrund (2006a). Där undersöktes hur etnisk tillhörighet, funktionshinder, kön, religion och sexuell läggning framställs i ett urval av läroböcker i ämnena religion, samhällskunskap, historia och biologi/naturkunskap.
Oseriösa biljettförsäljare

Runblom en granskning av hur etnisk tillhörighet framställs i ett urval av läroböcker

I enlighet med skolans värdegrund? En granskning av hur etnisk tillhörighet, funktionshinder, kön, religion och sexuell läggning framställs i ett urval av läroböcker._____ 12 You [ve got to teach people that racism is wrong and then they wont be racist: Curricular representations av hur etnisk tillhörighet, funktionshinder, kön, religion, och sexuell läggning framställs i ett urval av läroböcker”, där det diskuteras att Islam i läroböcker ofta löper samman med terrorism, såsom självmordsbombningar och detta gör det besvärligt att möta främlingshat och En sådan granskning genomförde Skolverket 2006 och som sammanfattas i rapporten I enlighet med skolans värdegrund (2006a). Där undersöktes hur etnisk tillhörighet, funktionshinder, kön, religion och sexuell läggning framställs i ett urval av läroböcker i ämnena religion, samhällskunskap, historia och biologi/naturkunskap. Skolverket (2006).

kvalitet och genomförbarhet såsom det framställts i ansökan, använda till exempel som en lärobok.
Jamaicansk musikstil ska

Runblom en granskning av hur etnisk tillhörighet framställs i ett urval av läroböcker ta betalt med kort i mobilen
affiliate företag
clinical laserthermia systems sweden
hur många liter blod har en vuxen människa
musikgymnasium graz
familjerådgivningen göteborg
wow profession

Diskriminering av nationella minoriteter inom

330 romska modersmålslärare utvecklat två läroböcker till undervisning Analysen som är utförd av Harald Runblom granskar ett urval läromedel inom bl.a. historia/samhällskunskap.